Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika liczy 54 członków (październik 2018 r.). Członkowie Sekcji są jednocześnie członkami Krakowskiego Oddziału PTP im. Kopernika. Zapisu do Towarzystwa dokonuje się wypełniając deklarację członkowską. Składka członkowska wynosi rocznie 30 zł. Walne Zebrania Członków Sekcji odbywają się podczas corocznych Sympozjów Speleologicznych.

Działalność Sekcji koordynowana jest przez Przewodniczącego oraz Zarząd Sekcji. Przewodniczący oraz członkowie Zarządu, spośród których powołuje się sekretarza, wybierani są na trzyletnią kadencję podczas Walnego Zebrania Członków Sekcji w głosowaniu jawnym.

W kadencji rozpoczynającej się w październiku 2017 r. i kończącej w październiku 2020 r. Skład zarządu przedstawia się nestępująco:
prof. dr hab. J. Szulc (przerodniczacy) dr W. Wróblewski (sekretarz) dr hab. inz. J. Urban, dr hab. G. Barczyk, dr J. Szczygieł, dr A. Tyc. Od 2019 roku w zwązku z organizacją 54. Sympozjum Speleologicznego w skład zarządu wszedł Andrzej Kasza

Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika nie ma odrębnej siedziby. Jej formalnym adresem jest adres PTP im. Kopernika (ul. Podwale 1/2, 31-118 Kraków)