Wi¶niewski W. W. 1996 - Kazimierz Kowalski.
Biblografia Speleologiczna za okres 1946-1996. Kraków, ss. 48.