Wi¶niewski W. W. 1997 - Grotołaz (1950-1957).
Pierwsze polskie czasopismo jaskiniowe bibliografia. Kraków, ss. 80