Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika wydaje przede wszystkim materiały z organizowanych przez siebie corocznych Sympozjów Speleologicznych. Materiały te zawierają przewodniki sesji terenowych oraz abstrakty wystąpień sympozjalnych. Wydawane są corocznie w podobnej szacie graficznej, w ilości 100-150 egzemplarzy i rozdawane uczestnikom Sympozjów oraz rozsyłane do wielu krajowych bibliotek. Ostatnie wydawnictwa tego typu posiadają numery ISBN.

Ponadto Sekcja wydaje lub współuczestniczy w wydawaniu innych publikacji dotyczących badań jaskiń oraz zjawisk i form krasowych.


1. Materiały Sympozjów Speleologicznych
 • Materiały 1 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 3 i 4 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 10 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 15 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 20 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 29 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 30 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 31 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 32 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 33 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 34 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 35 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 36 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 37 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 38 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 39 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 40 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 41 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 42 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 43 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 44 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 45 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 46 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 47 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 48 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 49 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 50 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 51 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 52 Sympozjum Speleologicznego
 • Materiały 53 Sympozjum Speleologicznego


  2. Inne wydawnictwa:

  Wiśniewski W. W. 1996 - Kazimierz Kowalski.
  Biblografia Speleologiczna za okres 1946-1996. Kraków, ss. 48.
  Wiśniewski W. W. 1997 - Grotołaz (1950-1957).
  Pierwsze polskie czasopismo jaskiniowe bibliografia. Kraków, ss. 80.