prof. dr hab. Joachim Szulc, Przerodniczacy Zarządu Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika: joachim.szulc@uj.edu.pl

dr Wojciech Wróblewski , Sekretarz Zarządu Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika: wojciech.wroblewski@uj.edu.pl