HARMONOGRAM


19 września b.r. – ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa, dokonania wpłaty opłaty konferencyjnej oraz wpłaty za noclegi i wyżywienie, a także nadsyłania streszczeń do materiałów sympozjalnych

31 września b.r. – II Komunikat informujący o szczegółach organizacyjnych i programie


DO POBRANIA

I Komunikat

Formularz zgłoszeniowy

Schemat abstraktu


55. Sympozjum Speleologiczne
Bartkowa, 14–17.10.2021 r.


ORGANIZATORZY SYMPOZJUM

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków
Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


KOMITET ORGANIZACYJNY

Adam Kapturkiewicz (SSB)
Wojciech J. Gubała (Stowarzyszenie Dziewięćsił)
Tomasz Mleczek (SSB)
Wojciech Wróblewski (ING UJ)
Jan Urban (IOP PAN)

55. Sympozjum Speleologiczne odbędzie się w dniach 14.10–17.10. 2021 r. w Beskidach, w Domu Wczasowym „Stalownik” w Bartkowej-Posadowej nad Jeziorem Rożnowskim. Ze względu jednak na potencjalne zagrożenie epidemiczne oraz związane z tym możliwe ograniczenia prawne (np. ograniczenia liczebności grup oraz/lub przemieszczania się) przewiduje się hybrydowy sposób przeprowadzenia sesji referatowych: na sali konferencyjnej oraz transmisję internetową (jak w roku ubiegłym) oraz indywidualny dojazd uczestników do miejsc sesji terenowych (własnymi środkami transportu).

PROGRAM SYMPOZJUM

14.10.2021 r. (czwartek)

• 14.30 – 18.30 – Sesja terenowa A
• 17.30 – 20.00 – rejestracja uczestników
15.10.2021 r. (piątek)
•  8.00 – 10.30 – rejestracja uczestników
•  9.00 – 18.00 – sesje referatowe
• 18.30 – 19.30 – zebranie sprawozdawcze Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
16.10.2021 r. (sobota)
•  8.30 – 18.30 – Sesja terenowa B
• 20.00 – kolacja grillowa/ognisko
17.10.2021 r. (niedziela)
•  9.00 – 13.00 – Sesja terenowa C
• 13.00 – zakończenie Sympozjum

HARMONOGRAM

31 sierpnia b.r. – ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum (na formularzu znajdującym się na stronie Sympozjum), dokonania wpłaty opłaty konferencyjnej oraz wpłaty za noclegi i wyżywienie, a także nadsyłania streszczeń do materiałów sympozjalnych
15 września b.r. – II Komunikat informujący o szczegółach organizacyjnych i programie Sympozjum 
14–17 października – sesje 55. Sympozjum Speleologicznego

SESJE REFERATOWE I POSTEROWE

Tematyka prezentacji podczas sesji referatowej winna obejmować wyniki wielokierunkowych badań jaskiń oraz szeroko pojętych zjawisk krasowych, a także zagadnienia eksploracji jaskiń. Przewidywany czas prezentacji – 15 minut, plus 5 minut dyskusji. W zależności od liczby zgłoszonych referatów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu sympozjum lub decyzji o przedstawieniu części referatów w formie posterów.

SESJE TERENOWE

Sesja terenowa A, 14.10.2021 r. (czwartek 14:30-18:30) – Jaskinia Niedźwiedzia oraz inne jaskinie Wierchu nad Kamieniem, Beskid Sądecki (dojazd własnym transportem na godz. 14:30 do Barnowca).
Sesja terenowa B, 16.10.2020 r. (sobota 8:30-18:30) – Jaskinie oraz osuwiska Łopienia i Mogielicy, Beskid Wyspowy (dojazd własnym transportem na Przełęcz Rydza Śmigłego w Chyszówkach na godz. 9:30): Jaskinia Zbójecka w Łopieniu, uroczysko Czartorysk i Jaskinia Złotopieńska, Borsucza Dziura na Mogielicy-Groniu.
Sesja terenowa C, 17.10.2020 r. (niedziela 9:00-13:00): Diabla Dziura oraz inne jaskinie i skałki na Bukowcu, Pogórze Rożnowskie (dojazd własnym transportem na parking koło kościoła w Bukowcu na godz. 9:20).

Uczestnicy sesji terenowych powinni mieć wysokie obuwie turystyczne i zabezpieczenie przeciwdeszczowe. Eksploracja jaski? wymaga użycia kasków, własnego oświetlenia i kombinezonów, opcjonalnie osobistego sprzętu do zjazdu i wychodzenia po linie. Zapewnione będą alternatywne powierzchniowe trasy zwiedzania dla osób, które nie zdecydują się na wchodzenie do jaskiń.

MIEJSCE OBRAD I ZAKWATEROWANIA
Dom Wczasowy „Stalownik” w Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim to miejsce obrad 35. Sympozjum Speleologicznego, które odbyło się w 2001 r., czyli dokładnie 20 lat temu! Tak więc spotkanie w „Stalowniku” będzie miało charakter rocznicowy i nostalgiczny, zaś starsi uczestnicy naszych sympozjów przypomną sobie nie tylko niepowtarzalną atmosferę tamtego Sympozjum, ale i ludzi, którzy w nim uczestniczyli. Ośrodek ma zresztą swój unikatowy wystrój i charakter nawiązujący do „środkowego PRL-u”, tak więc również młodzi mogą się wiele nauczyć mieszkając w nim (fotografie – patrz strona: https://www.booking.com/hotel/pl/dom-wczasowy-stalownik.pl.html)
Uczestnicy Sympozjum mogą jednak również wybrać inne miejsce noclegowe i żywieniowe, których jest wiele nad Jeziorem Rożnowskim, w Bartkowej lub w Gródku nad Dunajcem.

OPŁATA KONFERENCYJNA

- opłata konferencyjna – 100
- opłata konferencyjna zniżkowa – 70 zł

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sympozjum, materiały sympozjalne oraz udział w sesjach terenowych (ale nie dojazd na miejsce wyjść pieszych). Opłata zniżkowa przysługuje członkom Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika z aktualnie opłaconymi składkami. Koszty ubezpieczenia nie są uwzględnione w opłacie sympozjalnej; uczestnicy są proszeni o indywidualne ubezpieczenie się.

Prosimy o wpłatę opłaty konferencyjnej na konto PTP im. Kopernika:

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Zarząd Główny, 
ul. Podwale 1 m. 2, 31-118 Kraków
Santander Bank SA 81 1500 1142 1220 6033 9745 0000

w tytule przelewu prosimy podać „55. Sympozjum Speleologiczne + Imię i Nazwisko”.

ZGŁOSZENIA

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres sympozjum.speleologiczne@gmail.com kliknij tutaj aby pobrać

REZERWACJA USŁUG HOTELOWYCH

Uczestnicy chcący skorzystać z usługi hotelowej w Ośrodku Stalownik zobowiązani są do wypełnienia ankiety dot. noclegu i posiłków w formularzu zgłoszeniowym. W „Stalowniku” wstępnie na potrzeby uczestników Sympozjum zapewniono około 70 miejsc noclegowych w pokojach dwu- i trzyosobowych. Opłatę za noclegi i wyżywienie zgodnie z deklaracją w formularzu zgłoszeniowym należy uiścić bezpośrednio na konto DW „Stalownik” do 15 września 2021 r. (nr konta dostępny na stronie internetowej Ośrodka kliknij tutaj)

Ceny w DW „Stalownik”:

- miejsce w pokoju 2 lub 3-osobowym – 50zł/noc,
- śniadanie – 15 zł,
- obiad – 20 zł,
- kolacja – 15 zł,
- suchy prowiant – 15 zł,
- kolacja grillowa/ognisko – 40 zł.


INFORMACJE DLA AUTORÓW

Podobnie jak w poprzednich latach zostaną wydane materiały sympozjalne obejmujące przewodnik sesji terenowych oraz streszczenia referatów. Autorów prosimy o przesłanie maksymalnie dwustronicowych streszczeń do 31 sierpnia br. drogą elektroniczną na adres e-mail: sympozjum.speleologiczne@gmail.com. Materiały do publikacji powinny mieć tytuły również w języku angielskim.
W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o stosowanie jednolitych zasad cytowania literatury. W tekście abstraktów należy stosować następujący sposób cytowania pozycji literatury: Kowalski (1984), Kowalski, Nowak (1984) oraz Kowalski i in. (2008) – przy publikacji mającej trzech lub więcej autorów. W spisie literatury prosimy o stosowanie systemu zapisu bibliograficznego zgodnie z poniższymi przykładami:
Artykuły w czasopismach – Kowal J., Nowak A. 1984. Jaskinia Górna. Jaskinie, 15: 3-5.
Książki i wydawnictwa nieperiodyczne – Janik W. (red.) 2008. Jaskinia Górna - eksploracja i badania. PWN, Wrocław, 85 ss.
Rozdziały w książkach lub innych wydawnictwach nieperiodycznych – Kowal J., Nowak A., Janik W. 2008. Fauna jaskini. W: Janik J. (red.), Jaskinia Górna – eksploracja i badania. PWN, Wrocław, ss. 35-41.
W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o zastosowanie się do schematu abstraktu który jest do pobrania na niniejszej stronie (kliknij aby pobrać).
Abstrakt należy przygotować w formacie MS Word. Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym abstrakt nazwy w następujący sposób: nazwisko_referat.doc lub nazwisko_poster.doc

ADRES KORESPONDENCYJNY

sympozjum.speleologiczne@gmail.com

Partnerzy
© 2021 Copyright: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika