HARMONOGRAM


10 września b.r. ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa, dokonania wpłaty opłaty konferencyjnej  oraz nadysłania streszczeń do materiałów sympozjalnych

30 września b.r. – ostateczny termin wpłaty za noclegi i wyżywienie


DO POBRANIA

I Komunikat

Formularz zgłoszeniowy

Schemat abstraktu


56. Sympozjum Speleologiczne
Podlesice, 13–16.10.2022 r.


ORGANIZATORZY SYMPOZJUM

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków
Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Andrzej Tyc (WNP UŚ)
dr Magdalena Sudoł-Procyk (IA WNH UMK)
dr hab. Maciej T. Krajcarz prof. ING PAN (ING PAN)
dr Magdalena Krajcarz (IA WNH UMK)
dr Dorota Okoń (ZPKWŚ)
dr Wojciech Wróblewski (ING UJ)
56. Sympozjum Speleologiczne odbędzie się w dniach 13-16.10.2022 r. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach. Ze względu na potencjalne zagrożenie epidemiczne oraz związane z tym możliwe ograniczenia prawne (np. ograniczenia liczebności grup oraz/lub przemieszczania się) przewiduje się hybrydowy sposób przeprowadzenia sesji referatowych: na sali konferencyjnej oraz transmisję internetową (jak w latach ubiegłych) oraz indywidualny dojazd uczestników do miejsc sesji terenowych (własnymi środkami transportu).

WSTĘPNY PROGRAM SYMPOZJUM
13.10.2022 r. (czwartek)
• 14.30 – 18.30 – Sesja terenowa A
• 17.30 – 20.00 – rejestracja uczestników

14.10.2022 r. (piątek)
•  8.00 – 10.30 – rejestracja uczestników
•  9.00 – 18.00 – sesje referatowe
•18.10 – 19.10 – zebranie Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
• 20.00 – uroczysta kolacja

15.10.2022 r. (sobota)
•  8.30 – 18.30 – Sesja terenowa B

16.10.2022 r. (niedziela)
•  9.00 – 13.00 – Sesja terenowa C
• ok. 13.00 – zakończenie Sympozjum

HARMONOGRAM:
15 sierpnia 2022 r. – II Komunikat – przypominający i informujący o szczegółach organizacyjnych Sympozjum
10 września 2022 r. – ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum (na załączonym formularzu), dokonania wpłat opłaty konferencyjnej oraz nadsyłania streszczeń do materiałów sympozjalnych
1–30 września 2022 r. – indywidualna rezerwacja miejsc noclegowych oraz wyżywienia w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach
15 września 2022 r. – III Komunikat ze szczegółowym programem Sympozjum 
13–16 października 2022 r. – sesje 56. Sympozjum Speleologicznego

SESJE REFERATOWE I POSTEROWE:
Tematyka prezentacji podczas sesji referatowej winna obejmować wyniki wielokierunkowych badań jaskiń oraz szeroko pojętych zjawisk krasowych, a także zagadnienia eksploracji jaskiń. Przewidywany czas prezentacji – 15 minut, plus 5 minut dyskusji. W zależności od liczby zgłoszonych referatów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu sympozjum lub decyzji o przedstawieniu części referatów w formie posterów.

SESJE TERENOWE:
Sesja terenowa A, 13.10.2022 r. (czwartek 14:30-18:30) – Zjawiska krasowe i jaskinie rezerwatu przyrody „Góra Zborów” w Podlesicach (pieszo spod Zajazdu Jurajskiego), m.in. Jaskinia Głęboka, Schronisko Sadek, Jaskinia Berkowa.

Sesja terenowa B, 15.10.2022 r. (sobota 8:30-18:30) – Zjawiska krasowe, jaskinie, stanowiska archeologiczne Doliny Udorki oraz Doliny Wodącej (dojazd własnym transportem), m.in. kopalnia krzemienia oraz Jaskinia Perspektywiczna w Dolinie Udorki, Jaskinia Biśnik w Dolinie Wodącej; zakończenie sesji na terenie Ośrodka Edukacyjno-Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu, przewidywane ognisko.
Sesja terenowa C, 16.10.2022 r. (niedziela 9:00-13:00): Zjawiska krasowe i jaskinie Skał Podlesickich (pieszo spod Zajazdu Jurajskiego), m.in. obiekty dawnej eksploatacji kalcytu i stanowiska paleontologiczne Biblioteki i Dudnika.
Uczestnicy sesji terenowych powinni mieć wysokie obuwie turystyczne i zabezpieczenie przeciwdeszczowe. Eksploracja jaskiń wymaga użycia hełmów, własnego oświetlenia i kombinezonów, a w przypadku uczestnictwa w eksploracji jaskiń Skał Podlesickich z odcinkami pionowymi również osobistego wyposażenia do zjazdu i wychodzenia.

OPŁATA KONFERENCYJNA
• opłata konferencyjna 90 zł
• opłata konferencyjna zniżkowa 60 zł (dla członków Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika z aktualnie opłaconymi składkami)
Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sympozjum, materiały sympozjalne oraz udział w sesjach terenowych (ale nie dojazd na miejsce wyjść pieszych). Koszty ubezpieczenia nie są uwzględnione w opłacie sympozjalnej, prosimy o dokonanie ubezpieczenia indywidualne.

Prosimy o wpłaty opłaty konferencyjnej na konto PTP im. Kopernika jak najszybciej, jednak nie później niż do 10 września 2022 r.:
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Zarząd Główny, 
ul. Podwale 1 m. 2, 31-118 Kraków
Santander Bank PSA 81 1500 1142 1220 6033 9745 0000
w tytule przelewu proszę podać „56. Sympozjum Speleologiczne + Imię i Nazwisko”.

ZGŁOSZENIA
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą mailową na adres:

sympozjum.speleologiczne@gmail.com

REZERWACJA USŁUG HOTELOWYCH
Uczestnicy chcący skorzystać z usługi hotelowej w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach są zobowiązani do wypełnienia informacji dotyczącej noclegu i posiłków w formularzu zgłoszeniowym. W Zajeździe Jurajskim wstępnie na potrzeby uczestników Sympozjum zarezerwowano około 70 miejsc noclegowych w pokojach jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowych. Opłatę rezerwacyjną za noclegi i wyżywienie zgodnie z deklaracją w formularzu zgłoszeniowym należy uiścić bezpośrednio na konto Zajazdu Jurajskiego do 30 września 2022 r. (szczegóły i numer konta zostanie podany w kolejnym komunikacie w połowie sierpnia oraz na stronie internetowej Sympozjum).

Aktualne ceny noclegów i wyżywienia w Zajeździe Jurajskim:
- miejsce w pokoju jednoosobowym – 90 zł/noc,
- miejsce w pokoju 2 lub 3-osobowym – 65 zł/noc,
- miejsce w pokoju 4-osobowym – 55 zł/noc
- śniadanie w formie bufetu – 30 zł/osobę,
- obiad – 35 zł/osobę,
- kolacja w formie bufetu – 30 zł/osobę
- kolacja uroczysta w dniu 14.10.2022 – 100 zł/osobę.


INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW I POSTERÓW
Podobnie jak w poprzednich latach zostaną wydane materiały sympozjalne obejmujące przewodnik sesji terenowych oraz streszczenia referatów. Autorów prosimy o przesłanie maksymalnie dwustronicowych streszczeń do 10 września 2022 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: sympozjum.speleologiczne@gmail.com. Materiały do publikacji powinny mieć tytuły również w języku angielskim.
W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o stosowanie jednolitych zasad cytowania literatury. W tekście abstraktów należy stosować następujący sposób cytowania pozycji literatury: Kowalski (1984), Kowalski, Nowak (1984) oraz Kowalski i in. (2008) – przy publikacji mającej trzech lub więcej autorów. W spisie literatury prosimy o stosowanie systemu zapisu bibliograficznego zgodnie z poniższymi przykładami:
Artykuły w czasopismach – Kowal J., Nowak A. 1984. Jaskinia Górna. Jaskinie, 15: 3-5.
Książki i wydawnictwa nieperiodyczne – Janik W. (red.) 2008. Jaskinia Górna - eksploracja i badania. PWN, Wrocław, 85 ss.
Rozdziały w książkach lub innych wydawnictwach nieperiodycznych – Kowal J., Nowak A., Janik W. 2008. Fauna jaskini. W: Janik J. (red.), Jaskinia Górna – eksploracja i badania. PWN, Wrocław, ss. 35-41.
W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o zastosowanie się do schematu abstraktu zamieszczonego na stronie internetowej Sympozjum do pobrania o kliknieciu w ten link: Schemat abstraktu


Abstrakt należy przygotować w formacie MS Word. Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym abstrakt nazwy w następujący sposób: nazwisko_referat.doc lub nazwisko_poster.doc

ADRES KORESPONDENCYJNY

sympozjum.speleologiczne@gmail.com
Partnerzy
© 2021 Copyright: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika