HARMONOGRAM


25 września b.r. ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa, dokonania wpłaty opłaty konferencyjnej  oraz nadysłania streszczeń do materiałów sympozjalnych

30 września b.r. – ostateczny termin wpłaty za noclegi i wyżywienie


DO POBRANIA

II Komunikat

Formularz zgłoszeniowy

Schemat abstraktu

Materiały 56. Sympozjum Speleologicznego


56. Sympozjum Speleologiczne
Podlesice, 13–16.10.2022 r.


ORGANIZATORZY SYMPOZJUM

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków
Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Andrzej Tyc (WNP UŚ)
dr Magdalena Sudoł-Procyk (IA WNH UMK)
dr hab. Maciej T. Krajcarz prof. ING PAN (ING PAN)
dr Magdalena Krajcarz (IA WNH UMK)
dr Dorota Okoń (ZPKWŚ)
dr Wojciech Wróblewski (ING UJ)DOFINANSOWANIE

Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka”
Ministra Edukacji i Nauki (umowa DNK/SN/516339/2021)
56. Sympozju Speleologiczne odbędzie się w dniach 13-16.10.2022 r. na Wyżynie
Częstochowskiej w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach. Sesje referatowe w dniu 14 października 2022 r. odbędą się w sposób hybrydowy bezpośrednio na sali konferencyjnej Zajazdu Jurajskiego oraz online poprzez transmisję internetową w aplikacji Microsoft Teams. Link do obrad online będzie udostępniony na stronie internetowej Sympozjum w zakładce Sympozjum Speleologiczne ONLINE w przeddzień sesji.

                                                                      
LINK DO SESJI ONLINE
                                                              Kliknij aby dołączyć do spotkania


Sesje terenowe w Podlesicach (A i C) odbędą się pieszo z miejsca zakwaterowania. Natomiast udział w sesji terenowej w sobotę (15.10.2022), w dolinach Udorki i Wodącej (B), będzie wymagał indywidualnego dojazdu uczestników na miejsce rozpoczęcia sesji własnymi środkami transportu. Dla sprawnego przebiegu dojazdu na miejsce sesji i powrotu do Podlesic oraz zabezpieczenie transportu dla niezmotoryzowanych, organizatorzy przewidują pewną licz miejsc dostępnych dla uczestników w samochodach osobowych i mikrobusach (z uwagi na warunki terenowe nie jest możliwe zorganizowanie transportu dużym autokarem). Osoby zainteresowane transportem zorganizowanym proszone o zgłoszenie się drogą mailo do organizatorów, najpóźniej do 10 października 2022.

Rejestracja uczestników w hallu Zajazdu Jurajskiego będzie czynna w dniu 13.10.2022 przed rozpoczęciem sesji terenowej, od 13.00 do 14.00 oraz źniej od 17.30 do 19.30, natomiast w dniu 14.10.2022 od 8.00 do 11.00.

PROGRAM SYMPOZJUM

13.10.2022 r. (czwartek)

13.00–14.00   Rejestracja uczestników

14.30–19.00   Sesja terenowa A

17.30–19.30   Rejestracja uczestników c.d.
19.30          Kolacja

7.30–8.30      Śniadanie

14.10.2022 r. (piątek)

8.00–11.00     Rejestracja uczestników

9.00–9.15      Otwarcie 56. Sympozjum  Speleologicznego

9.15–11.05     Sesja referatowa I
9.15–9.30      Gradziński M. – Janusz Baryła (1937-2022)
9.30–9.55      Nadachowski A., Lemanik A., Baca M., Wertz K., Socha P., Popović D., Tomek T., Lipecki G., Kraszewska A., Miękina B., Żeromska A., Pereswiet-Soltan A., Szyndlar Z., Cieśla M., Valde-Nowak P., Mackiewicz P. – Jaki wpływ miało globalne ocieplenie klimatu 14 700 lat temu na przemiany środowiskowe w skali lokalnej
9.55–10.20     Cyrek K. – Stan badań nad starszą epoką kamienia w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
10.20–10.45    Tyc A. – Kras środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – uwarunkowania strukturalne i wyjątkowe cechy w skali całego regionu

10.45–11.10   przerwa

11.10–13.10   Sesja referatowa II
11.10–11.30   Szczygieł J., Baroň I., Melichar R., Plan L., Mitroviċ-Woodell I., Kaminsky E., Scholz D., Grasemann B. – Post-Mioceńska kinematyka uskoków w Północnych Alpach Wapiennych: wnioski z przemieszczeń korytarzy jaskiniowych
11.30–11.50   Gradziński M., Bella P., Hercman H., Littva J., Mendecki M.J., Sala P., Stankovič J., Szczygieł J., Tulis J., Wróblewski W. – Czynniki warunkujące kruche deformacje nacieków jaskiniowych – wyniki badań w jaskiniach
Słowacji


11.50–12.10   Pawlak J., Hercman H., Błaszczyk M., Sierpień P., Wach B. – Jak datować coś co nie istnieje – czyli rzecz o szacowaniu długości przerw w depozycji – hiatusy
12.10–12.30   Błaszczyk M., Hercman H., Bella P. – Rekonstrukcja warunków paleośrodowiska na podstawie badań nacieków z Niżnych Tatr i rola czynników lokalnych w procesie interpretacji zmienności składu izotopowego tlenu
12.30–12.50   Bella P., Gradziński M., Hercman H., Leszczyński S., Nemec W. – Paleohydrologiczna historia systemu krasowego na podstawie wewnętrznych osadów klastycznych (Demänovski System Jaskiniowy, Słowacja)
12.50–13.10   Wróblewski W., Bella P., Drewnik M., Duliński M., Gradziński M., Motyka J., Nęcki J. – Kras i jaskinie w strefach naturalnych ekshalacji CO2
13.10–14.30   Obiad

14.30–15.00   Sesja posterowa

15.00–16.20   Sesja referatowa III
15.00–15.20   Wojenka M. – Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w przestrzeni społecznej od XVI do XIX stulecia
15.20–15.40   Sala P. – Korozja kondensacyjna: spostrzeżenia dotyczące genezy oraz znaczenia paleośrodowiskowego w świetle badań eksperymentalnych
15.40–16.00   Wcisło J., Gradziński M., Jelonkiewicz Ł., Motyka J., Żelazny M. – Wpływ czynników antropogenicznych na chemizm wód wybranych jaskiń południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
16.00–16.20   Różkowski J. – Uwarunkowania przyrodnicze występowania i użytkowania wód geotermalnych w Nowej Zelandii

16.20–16.40   przerwa

16.40–18.35   Sesja referatowa IV
16.40–17.00   Zinko J. – Oferty turystyczne jaskiń Podolskiego Naddniestrza
17.00–17.20   Kłys G., Makuchowska-Fryc J. – Preferencje warunków hibernacji wybranych gatunków nietoperzy w systemach podziemnych
17.20–17.35   Słupińska M., Polok M. – Mikroklimat jaskiń otoczenia doliny Valbony wAlbanii - wstępne wyniki i perspektywy dalszych badań
17.35–17.50   Kur J., Mioduchowska M. – Bakterie jaskiniowe w sieci troficznej – przegląd literatury
17.50–18.05   Dumnicka E. – Aktywność biospeleologów na świecie (na podstawie materiałów z międzynarodowych konferencji, 2022)
18.05–18.20   Urban J., Margielewski W. – 18. Międzynarodowy Kongres Speleologiczny, Sabaudia, Mont Blanc, Francja 2022 – wrażenia subiektywne
18.20–18.35   Pyka A., Sirotek J. – Eksploracja jaskiń w kanionie Đalovica Klisura, Czarnogóra, w 2022 roku

18.45–19.15   Zebranie Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika
20.00         Uroczysta kolacja

15.10.2022 r. (sobota)

7.00–8.00     Śniadanie
8.30 – 18.30  Sesja terenowa B
15.10.2022 r. (sobota)
7.30–8.30     Śniadanie
9.00 – 13.00  Sesja terenowa C

16.10.2022 r. (niedziela)
ok. 13.00     Zakończenie 56. Sympozjum  Speleologicznego


SESJE TERENOWE
Sesja terenowa A (czwartek, 13.10.2022 r., 14:30-19:00) Zjawiska krasowe i jaskinie rezerwatu przyrody „Góra Zborów w Podlesicach (pieszo spod Zajazdu Jurajskiego)

A.1. Relikty krasu i jaskiń na Górze Zborów
A.2. Jaskinia Berkowa A.3. Schronisko Sadek A.4. Jaskinia Głęboka
Na zakończenie wizyty w Jaskini Głębokiej odbędą się krótkie warsztaty dotyczące nietoperzy, które poprowadzi  Tomasz Postawa z Instytutu Systematyki i Ekologii Zwierząt PAN w Krakowie.

Sesja terenowa B (sobota, 15.10.2022 r., 8:30-18:30) Namuliska jaskiń i pradziejowa kopalnia krzemienia w Dolinie Udorki oraz namuliska jaskiń Doliny Wodącej (dojazd własnym transportem spotkanie uczestników ok. 9.15 na parkingu w dawnym kamieniołomie w Kąpielach Wielkich, N 50°25'52.48", E 19°44'35.31")
B.1. Schronisko Perspektywiczne

B.2. Jaskinia Perspektywiczna

B.3. Schronisko w Dolinie Udorki I
B.4. Kopalnia krzemienia w Porębie Dzierżnej
B.5. Schronisko w Smoleniu III
B.6. Jaskinia Biśnik

B.7. Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu
Na
zakończenie sesji w Smoleniu jest przewidywane ognisko w Ośrodku Edukacyjno- Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu.

Sesja terenowa C (niedziela, 16.10.2022 r., 9:00-13:00): Zjawiska  krasowe i dawna eksploatacja kalcytu w Skałach Podlesickich (pieszo spod Zajazdu Jurajskiego)

C.1. Jaskinie i obiekty dawnej eksploatacji kalcytu w masywie Dudnika

C.2. Stanowiska brekcji nietoperzowej w masywie Dudnika

C.3. Jaskinie i obiekty dawnej eksploatacji kalcytu w masywie ry Sulmów

Po zakończeniu sesji terenowej C i oficjalnym zakończeniu Sympozjum dla zainteresowanych zostanie zorganizowane wejście do  Jaskin Wiktorówka na  Jastrzębniku Skałach Kroczyckich do pokonania studnia o głębokości 6 m, wejście będzie organizowane przez członków Tarnogórskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego (dojazd we własnym zakresie samochodami).

Przypominamy, że uczestnicy sesji terenowych powinni posiadać wysokie obuwie turystyczne, zabezpieczenie przeciwdeszczowe, zalecane jest posiadanie hełmu i własnego oświetlenia (również do Jaskini ębokiej, która jest udostępniona dla ruchu turystycznego). Uczestnicy sesji, którzy ch wziąć udział w wejściu do nieudostępnionych jaskiń Doliny Wodącej, Skał Podlesickich i Kołoczka powinni posiadać dodatkowo kombinezon, a w przypadku jaskiń z odcinkami pionowymi również osobiste wyposażenie do zjazdu i wychodzenia.


OPŁATA KONFERENCYJNA

• opłata konferencyjna 90 zł
• opłata konferencyjna zniżkowa 60 zł (dla członków Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika z aktualnie opłaconymi składkami)
Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sympozjum, materiały sympozjalne oraz udział w sesjach terenowych (ale nie dojazd na miejsce wyjść pieszych). Koszty ubezpieczenia nie są uwzględnione w opłacie sympozjalnej, prosimy o dokonanie ubezpieczenia indywidualne.

Prosimy o wpłaty opłaty konferencyjnej na konto PTP im. Kopernika jak najszybciej, jednak nie później niż do 10 września 2022 r.:
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Zarząd Główny, 
ul. Podwale 1 m. 2, 31-118 Kraków
Santander Bank PSA 81 1500 1142 1220 6033 9745 0000
w tytule przelewu proszę podać „56. Sympozjum Speleologiczne + Imię i Nazwisko”.

ZGŁOSZENIA
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą mailową na adres:

sympozjum.speleologiczne@gmail.com

REZERWACJA I OPŁATA ZA NOCLEGI I WYŻYWIENIE W ZAJEŹDZIE JURAJSKIM
Uczestnicy chcący skorzystać z usługi hotelowej w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach są zobowiązani do wypełnienia informacji dotyczącej noclegu i posiłków w formularzu zgłoszeniowym. W Zajeździe Jurajskim wstępnie na potrzeby uczestników Sympozjum zarezerwowano około 70 miejsc noclegowych w pokojach jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowych.
Potwierdzeniem rezerwacji noclegów i wyżywienia zgodnie z deklaracją w formularzu zgłoszeniowym będzie wpłata wyliczonej sumy kosztów zamawianych usług bezpośrednio na konto Zajazdu Jurajskiego w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2022 r.:

Zajazd Jurajski sp. z o.o.
Podlesice 1, 42-425 Kroczyce
Bank Spółdzielczy Szczekociny o/Kroczyce 46 8277 0002 0030 0000 5242 0001
w tytule przelewu proszę podać „56. Sympozjum Speleologiczne + Imię i Nazwisko”.

Aktualne ceny noclegów i wyżywienia w Zajeździe Jurajskim:
- miejsce w pokoju jednoosobowym – 90 zł/noc,
- miejsce w pokoju 2 lub 3-osobowym – 65 zł/noc,
- miejsce w pokoju 4-osobowym – 55 zł/noc
- śniadanie w formie bufetu – 30 zł/osobę,
- suchy prowiant (15.10 – sobota) – 15 zł/osobę
- obiad – (tylko 14.10 – piątek) 35 zł/osobę,
- kolacja w formie bufetu (tylko 13.10 – czwartek) – 30 zł/osobę
- kolacja uroczysta w dniu 14.10.2022 – 100 zł/osobę.


INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW I POSTERÓW
Podobnie jak w poprzednich latach zostaną wydane materiały sympozjalne obejmujące przewodnik sesji terenowych oraz streszczenia referatów. Autorów prosimy o przesłanie maksymalnie dwustronicowych streszczeń do 10 września 2022 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: sympozjum.speleologiczne@gmail.com. Materiały do publikacji powinny mieć tytuły również w języku angielskim.
W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o stosowanie jednolitych zasad cytowania literatury. W tekście abstraktów należy stosować następujący sposób cytowania pozycji literatury: Kowalski (1984), Kowalski, Nowak (1984) oraz Kowalski i in. (2008) – przy publikacji mającej trzech lub więcej autorów. W spisie literatury prosimy o stosowanie systemu zapisu bibliograficznego zgodnie z poniższymi przykładami:
Artykuły w czasopismach – Kowal J., Nowak A. 1984. Jaskinia Górna. Jaskinie, 15: 3-5.
Książki i wydawnictwa nieperiodyczne – Janik W. (red.) 2008. Jaskinia Górna - eksploracja i badania. PWN, Wrocław, 85 ss.
Rozdziały w książkach lub innych wydawnictwach nieperiodycznych – Kowal J., Nowak A., Janik W. 2008. Fauna jaskini. W: Janik J. (red.), Jaskinia Górna – eksploracja i badania. PWN, Wrocław, ss. 35-41.
W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o zastosowanie się do schematu abstraktu zamieszczonego na stronie internetowej Sympozjum do pobrania o kliknieciu w ten link: Schemat abstraktu


Abstrakt należy przygotować w formacie MS Word. Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym abstrakt nazwy w następujący sposób: nazwisko_referat.doc lub nazwisko_poster.doc

ADRES KORESPONDENCYJNY

sympozjum.speleologiczne@gmail.com
Partnerzy
© 2021 Copyright: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika