HARMONOGRAM


31 sierpnia b.r. ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa, dokonania wpłaty opłaty konferencyjnej  oraz nadysłania streszczeń do materiałów sympozjalnych

31 sierpnia b.r. – ostateczny termin wpłaty za noclegi i wyżywienie


DO POBRANIA

KOMUNIKAT 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Schemat abstraktu

Materiały Sympozjalne

 

 

57. Sympozjum Speleologiczne

Lewin Kłodzki, 12–15.10.2023 r.

 

 

ORGANIZATORZY SYMPOZJUM

 

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków

Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Artur Sobczyk (ING UWr) - Przewodniczący

Marek Kasprzak (IGiRR UWr)

Filip Duszyński (IGiRR UWr)

Urszula Ratajczak-Skrzatek (WNB UWr)

Krzysztof Stefaniak (WNB UWr)

Jacek Szczygieł (INoZ UŚ)

Wojciech Wróblewski (ING UJ)

Jan Urban (IOP PAN)

Ditta Kicińska (IG UAM)

 

 

PATRONAT/PATRONAGE

 

 
DOFINANSOWANIE

Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka”
Ministra Edukacji i Nauki
 
57. Sympozjum Speleologiczne odbędzie się w dniach 12.10-15.10.2023 r. w Sudetach w Ośrodku Wypoczynkowym „Marysieńka” w Lewinie Kłodzkim. Tematem przewodnim Sympozjum będą zjawiska krasowe na obszarze kopuły orlicko-śnieżnickiej oraz formy pseudokrasowe Gór Stołowych prezentowane w kontekście mezo-kenozoicznej ewolucji geologicznej Sudetów.


RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM 

12.10.2023 r. (czwartek) 
• 15.00 – 19.00 – Sesja terenowa A 
• 17.30 – 20.00 – rejestracja uczestników 

13.10.2023 r. (piątek) 
• 8.00 – 10.30 – rejestracja uczestników 
• 9.00 – 18.00 – otwarcie Sympozjum; tematyczne sesje referatowe i posterowe
• 18.30 – 19.30 – zebranie sprawozdawcze Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
• 19.30 – kolacja grillowa/ognisko 

14.10.2023 r. (sobota) 
• 9.00 – 18.00 – Sesja terenowa B 

15.10.2023 r. (niedziela) 
• 9.00 – 13.00 – Sesja terenowa C 
• 13.00 – zakończenie Sympozjum 


HARMONOGRAM

31 sierpnia – ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum (na formularzu
znajdującym się na stronie Sympozjum), dokonania opłaty konferencyjnej oraz
wpłaty za nocleg i wyżywienie, a także nadsyłania streszczeń do materiałów
sympozjalnych 
15 września – II Komunikat informujący o szczegółach organizacyjnych i programie
Sympozjum 
12–15 października – 57. Sympozjum Speleologiczne w Lewinie Kłodzkim 


SESJE REFERATOWE I POSTEROWE

Tematyka prezentacji podczas sesji referatowej winna obejmować wyniki wielokierunkowych badań jaskiń, szeroko pojętych zjawisk krasowych oraz zagadnienia eksploracji jaskiń. Przewidywany czas prezentacji: 15 minut plus 5 minut dyskusji.
W zależności od liczby zgłoszonych referatów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu sympozjum lub decyzji o przedstawieniu części referatów w formie posterów. 


SESJE TERENOWE

Sesja terenowa A: 12.10.2023 r. (czwartek 15:00-19:00) „Jaskinia na Ścianie oraz mioceński kras kopalny Sudetów Wschodnich” (dojazd własnym transportem do Kondratowa na godz. 15:00) 

Sesja terenowa B: 14.10.2023 r. (sobota 9:30-17:00) „100 milionów lat ewolucji Gór Stołowych: od morza kredowego do form pseudokrasowych” (transport autokarem zapewniony przez organizatorów)

Sesja terenowa C: 15.10.2023 r. (niedziela 10:00-13:00) „Jaskinia Solna Jama – formy krasowe oraz kopalna fauna plejstoceńska” (dojazd własnym transportem do parkingu przy Zamku Szczerba w Gniewoszowie na godz. 10:00). 
Uczestnicy sesji terenowych powinni mieć wysokie obuwie turystyczne i zabezpieczenie przeciwdeszczowe. Eksploracja jaskiń wymaga użycia kasku, własnego oświetlenia i ewentualnie kombinezonów. Zapewnione będą alternatywne powierzchniowe trasy zwiedzania dla osób, które nie zdecydują się na wejście do jaskiń. OPŁATA KONFERENCYJNA

- opłata konferencyjna – 100 zł
- opłata konferencyjna zniżkowa – 70 zł 

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sympozjum, materiały sympozjalne oraz udział
w sesjach terenowych (ale nie dojazd na miejsce wyjść pieszych). Opłata zniżkowa przysługuje członkom Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika z aktualnie opłaconymi składkami. Koszty ubezpieczenia nie są uwzględnione w opłacie sympozjalnej - uczestnicy są proszeni
o indywidualne ubezpieczenie się.

Prosimy o wpłatę opłaty konferencyjnej na konto PTP im. Kopernika do dnia 31 sierpnia 2023 r.:
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Zarząd Główny, 
ul. Podwale 1 m. 2, 31-118 Kraków.
Santander Bank PSA 81 1500 1142 1220 6033 9745 0000 
w tytule przelewu prosimy podać „57. Sympozjum Speleologiczne + Imię i Nazwisko”.


ZGŁOSZENIA 

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Sympozjum (http://www.speleo.ptpk.org/57sympozjum.html) i przesłanie go na adres sympozjum.speleologiczne@gmail.com.


REZERWACJA USŁUG HOTELOWYCH 

Uczestnicy chcący skorzystać z usługi hotelowej w Ośrodku Wypoczynkowym „Marysienka” zobowiązani są do wypełnienia ankiety dot. noclegu i posiłków w formularzu zgłoszeniowym.  
W „Marysieńce” wstępnie na potrzeby uczestników Sympozjum zapewniono około 70 miejsc noclegowych w pokojach o różnym standardzie. Opłatę za noclegi i wyżywienie zgodnie z deklaracją w formularzu zgłoszeniowym należy uiścić bezpośrednio na konto OW „Marysieńka” do 31 sierpnia 2023 r. (kliknij aby przejść do strony z numerem konta).

Osoby chcące otrzymać fakturę za usługi noclegowe proszone są przed wpłatą na konto należytej kwoty o zgłoszenie tego faktu organizatorom Sympozjum (oraz zaznaczyć w tytule przelewu).

Ceny w OW „Marysieńka”: 

• nocleg w pokoju jednoosobowym – 120 zł
• nocleg w pokoju dwuosobowym – 100 zł
• nocleg w pokoju trzyosobowym – 80 zł
• nocleg w pokoju czteroosobowym – 70 zł
• śniadanie w formie bufetu – 25 zł/os.
• obiad – 35 zł
• obiadokolacja – 35 zł
• kolacja grillowa/ognisko – 40 zł.

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Podobnie jak w poprzednich latach zostaną wydane materiały sympozjalne obejmujące przewodnik sesji terenowych oraz streszczenia referatów. Autorów prosimy o przesłanie maksymalnie dwustronicowych streszczeń do 31 sierpnia br. drogą elektroniczną na adres
e- mail: sympozjum.speleologiczne@gmail.com. Materiały do publikacji powinny mieć tytuły również w języku angielskim.
W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o stosowanie jednolitych zasad cytowania literatury. W tekście abstraktów należy stosować następujący sposób cytowania pozycji literatury: Kowalski (1984), Kowalski, Nowak (1984) oraz Kowalski i in. (2008) – przy publikacji mającej trzech lub więcej autorów. W spisie literatury prosimy o stosowanie systemu zapisu bibliograficznego zgodnie z poniższymi przykładami:
Artykuły w czasopismach – Kowal J., Nowak A. 1984. Jaskinia Górna. Jaskinie, 15: 3-5.
Książki i wydawnictwa nieperiodyczne – Janik W. (red.) 2008. Jaskinia Górna - eksploracja i badania. PWN, Wrocław, 85 ss.
Rozdziały w książkach lub innych wydawnictwach nieperiodycznych – Kowal J., Nowak A., Janik W. 2008. Fauna jaskini. W: Janik J. (red.), Jaskinia Górna – eksploracja i badania. PWN, Wrocław, ss. 35-41.
W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o zastosowanie się do schematu abstraktu zamieszczonego na stronie internetowej Sympozjum. Abstrakt należy przygotować w formacie MS Word. Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym abstrakt nazwy
w następujący sposób: nazwisko_referat.doc lub nazwisko_poster.doc

ADRES KORESPONDENCYJNY
sympozjum.speleologiczne@gmail.com 
Partnerzy
© 2021 Copyright: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika