Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika

 

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika liczy kilkudziesięciu członków (październik 2018 r.). Członkowie Sekcji są jednocześnie członkami Krakowskiego Oddziału PTP im. Kopernika. Zapisu do Towarzystwa dokonuje się wypełniając deklarację członkowską. Składka członkowska wynosi rocznie 30 zł. Walne Zebrania Członków Sekcji odbywają się podczas corocznych Sympozjów Speleologicznych.

 

Działalność Sekcji koordynowana jest przez Przewodniczącego oraz Zarząd Sekcji. Przewodniczący oraz członkowie Zarządu, spośród których powołuje się sekretarza, wybierani są na trzyletnią kadencję podczas Walnego Zebrania Członków Sekcji w głosowaniu jawnym.

 

W kadencji rozpoczynającej się w listoapdzie 2020 r. i kończącej w październiku 2022 r. Skład zarządu przedstawia się nestępująco:

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

dr hab. Jan Urban (przewodniczacy) - Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

dr Wojciech Wróblewski (sekretarz) - Instytut Nauk Geologicznych UJ w Krakowie
dr hab. Grzegorz Barczyk - Uniwersytet Warszawski
dr Ditta Kicińska - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Pozdaniu
dr hab. Krzysztof Stefaniak, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski
dr Jacek Szczygieł - Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski


Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika nie ma odrębnej siedziby. Jej formalnym adresem jest adres PTP im. Kopernika (ul. Podwale 1/2, 31-118 Kraków)
Partnerzy
© 2021 Copyright: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika
WYSIWYG Web Builder