International Year of Caves and Karst 2021 - Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu

 

Rok 2021 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Jaskiń i Krasu (International Year of Caves and Karst – IYCK). Hasło tego Międzynarodowego Roku: „Odkrywać, rozumieć i chronić” wyraża jego główny cel – uświadomienie światowej społeczności, w tym decydentów, naukowców, osób odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzenne, edukację i ochronę środowiska, jak ważnym zasobem i jednocześnie dziedzictwem przyrodniczym są obszary krasowe i jaskinie. Uroczysta inauguracja Roku odbędzie się 26 stycznia b.r. o godzinie 15:00 w sposób wirtualny za pośrednictwem serwisu YouTube.

 

Link do inauguracji: https://www.youtube.com/channel/UCzSiErLj5x6viNbvAdehDvA

 

Informacje o IYCK dostępne są ulotce (do pobrania IYCK-leaflet-Polish), na stronach internetowych: http://www.iyck2021.org/, http://www.speleo.ptpk.org/, https://uni.wroc.pl/rok-jaskin/) oraz w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/kwartalnik.Jaskinie).

 

Inicjatorem i głównym organizatorem wydarzeń Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu jest Międzynarodowa Unia Speleologiczna (International Union of Speleology – UIS). Polskimi partnerami uczestniczącymi w jego organizacji są: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Uniwersytet Wrocławski. Ale praktycznymi realizatorami imprez oraz różnych form aktywności związanych z jego obchodami powinny być osoby zaangażowane w eksplorację, badania i zagospodarowanie jaskiń oraz terenów krasowych, które mają odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie, a więc w przypadku naszego kraju: członkowie klubów speleologicznych, Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika, badacze jaskiń i krasu reprezentujący różne dziedziny nauki, przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz gospodarczych zajmujących się udostępnieniem i ochroną tego dziedzictwa przyrodniczego. Oni bowiem – prezentując swoją wiedzę i umiejętności – mogą dotrzeć do szerokich grup społecznych (np. poprzez media) oraz społeczności lokalnych na terenach występowania jaskiń i innych form krasowych (np. organizując wycieczki i pokazy terenowe). Jak to zrobić, informuje praktyczny przewodnik przygotowany przez Prezydenta Międzynarodowej Unii Speleologicznej Georga Veni (do pobrania: IYCK-Planning-Guide-Polish). Inicjatywy różnych organizacji speleologicznych oraz ośrodków naukowych w tym zakresie można znaleźć na stronach: http://www.iyck2021.org/,  stronie niniejszej stronie oraz https://uni.wroc.pl/rok-jaskin/.

 

Zarząd Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika zachęca wszystkich członków Sekcji oraz członków klubów speleologicznych do inicjatywy i aktywności w tym zakresie. Ze swej strony Zarząd proponuje następujące działania:

 

  • Cykl internetowych wykładów popularnonaukowych o charakterze webinarium (Speleo-Webinarium), które byłyby dostępne dla wszystkich zainteresowanych na kanale YouTube. Inauguracja 27 stycznia b.r. o godz. 19:00. Kolejne wykłady będą anonsowane na wymienionych wyżej polskich stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

 

  • Organizację Dni Wycieczek Speleologicznych (Speleo-Trip Days) – 1-3 dni w okresie września i października 2021 r. w danym regionie występowania jaskiń i/lub krasu (obszarze działań speleologicznych). Podczas tych Dni członkowie Sekcji, a także klubów speleologicznych będą organizować wycieczki i spotkania dla społeczności lokalnych, np. uczniów miejscowych szkół, mieszkańców, władz i pracowników samorządowych. Celem tych wycieczek i spotkań byłoby przekazanie informacji o znaczeniu przyrodniczym oraz gospodarczym stanowisk jaskiniowych i krasowych, racjonalnym ich utrzymaniu oraz sposobach ich ochrony. Imprezy te muszą być przeprowadzone oczywiście przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie wycieczek terenowych i w jaskiniach. Inicjatywa ta zakończy się sukcesem jedynie przy aktywnym udziale członków Sekcji oraz innych speleologów/grotołazów, prosimy więc o Wasze inicjatywy oraz informację o nich (czyli podanie miejsc i terminu imprez, które będą potem prezentowane na stronie Sekcji).

 

Informację o przebiegu i wydarzeniach Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu organizowanych z inicjatywy lub z udziałem członków Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika będą publikowane na tej stonie. Wasze uwagi i propozycje zgłaszajcie na adres e-mailowy Sekcji: speleo@ptpk.org 

 

W imieniu Zarządu Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

 

 

dr hab. inż. Jan Urban

Przewodniczący Zarządu

 

 

 

SPELEO-WEBINARIUM

Speleo-webinaria odbywać się będą w każdą ostatnią środę miesiąca za pośrednictwem Sekcyjnego kanału na YouTube. Linki do poszczególnych spotkań będą publikowane na ninejszej stronie. W trakcie spotkania istnieje możliwość zadawania pytań prelegentom za pośrednictwem czatu.


Najbliższe spotkanie:


25 maja 2022 godz. 19.00

prof. W. Szczuciński i prof. G. Rachlewicz - Jaskinie lodowe - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
https://www.youtube.com/watch?v=ASCXnK0xxxk

Do pobrania
2021 IYCK Ulotka
kliknij na zdjęcie abu pobrać
2021 IYCK Przewodnik
kliknij na zdjęcie aby pobrać
Sekcja w mediach

Marsjańskie cyberpsy i zęby neandertalczyków. Rusza cykl opowieści o jaskiniach -
Jan Urban, Krzysztof Stefaniak, Ditta Kicińska i Jacek Szczygieł o 2021 IYCK!

Krzysztof Stefaniak w TVP3 Wrocław o Międzynarodowym Roku Jaskiń i Krasu w wywiadzie dla Faktów

Archiwum Speleo-Webinariów

1. M. Gradziński  "Jaskinie i kras -
czym są i dlaczego są interesujące"

2. M. Sudoł-Procyk  "Namuliska – jaskiniowe repozytoria archeologiczne"

3. A. Marciszak  "Rola jaskiń w życiu drapieżników"

4. D. Kicińska "Ewolucja jaskiń zapisana w osadach i kształcie korytarzy"

5. R. Ogórek "Speleomykologia – życie w jaskiniach „okiem” mykologa"

6. J. Pawlak "Klimat zapisany w naciekach jaskiniowych"

7. A. Tyc "Kras i jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej"

8. J. Urban & A. Kasza "Jaskinie i formy krasowe regionu świętokszyskiego"

9. J. Szczygieł "Jaskinie i kras Tatr"

10. A. Sobczyk "Kras i jaskinie Sudetów"

11. J. Urban i W. Margielewski "Jaskinie Polskich Karpat zewnętrznych"

12. R. Paternoga "Odkrycia polskich grotołazów w Hagengebirge (Alpy, Austria)"

13. J. Furmankiewicz "Nietoperze polskich jaskiń, czyli sen i seks pod ziemią"
Archiwum - inne wykłady

W. Nowaczewska & A. Wiśniewski "Neandertalczycy - mit jaskiniowca"

A. Tyc  "Dzień Ziemi: Kras i jaskinie - fascynujące, lecz trudne do ochrony dziedzictwo Ziemi"

J. Szczygieł  "Caves in the Tatra Mts: where, what, and why so incredible?"
Partnerzy
© 2021 Copyright: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika