Redakcja merytoryczna:
Wojciech Wróblewski

Redakcja techniczna:
Adam Kapturkiewicz &
Wojciech Wróblewski