Sympozja Speleologiczne

 

Pierwsze sympozjum, w 1963 r., zostało zorganizowane i zrealizowane przez Kielckie Towarzystwo Naukowe. Kolejne sympozja organizowała już Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, zwykle przy udziale osób reprezentujących różne instytucje naukowe, parki narodowe lub krajobrazowe a także kluby jaskiniowe. W kilku przypadkach współorganizatorami były organizacje oraz instytucje czeskie i słowackie.


W przedstawionym poniżej wykazie podano numer kolejny sympozjum, datę jego realizacji, miejsce prowadzenia obrad oraz zakwaterowanie uczestników, a także region geograficzny, w którym odbywała się część terenowa sympozjum oraz informację o wydaniu materiałów (w nawiasie).

 

 • 29.05-1.06.1963 r. Święta Katarzyna i Kielce. Góry Świętokrzyskie i Niecka Nidziańska
  (opublikowano materiały sympozjalne jako tom: "Seminarium Speleologiczne I Ogólnopolskiego Zjazdu Badaczy Krasu, Św. Katarzyna 1963", Kielce 1964).
 • 14-16.11.1964. Hala Ornak, schronisko PTTK. Tatry Zachodnie.
 • 3-5.10.1965. Częstochowa. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
  (opublikowano tom: "Materiały z III i IV Sympozjum Speleologicznego", Muzeum w Częstochowie, Częstochowa, 1971).
 • 14-16.10.1966. Karpacz. Sudety
  (opublikowano tom: "Materiały z III i IV Sympozjum Speleologicznego", Muzeum w Częstochowie, Częstochowa, 1971).
 • 6-8.10.1967. Kraków. Wyżyna Krakowska.
 • 11-13.10.1968. Kalatówki, schronisko PTTK. Tatry Zachodnie.
 • 10-12.10.1969. Lublin. Wyżyna Lubelska i Roztocze.
 • 9-11.10.1970. Częstochowa. Wyżyna Częstochowska i Wyżyna Wieluńska.
 • 9-11.06.1971. Lądek Zdrój. Sudety Wschodnie i Przedgórze Sudeckie.
 • 9-11.06.1972. Kielce. Góry Świętokrzyskie i Niecka Nidziańska
  (opublikowano materiały sympozjalne w tomie: "Badania i udostępnienie jaskini Raj", Wyd. Geologiczne, Waszawa, 1974).
 • 22-23.10.1977. Kraków i Ojców. Wyżyna Krakowska.
 • 6-8.10.1978. Działoszyn. Wyżyna Wieluńska.
 • 19-21.10.1979. Podlesice. Wyżyna Częstochowska.
 • 22-24.10.1980. Mogilany k. Krakowa. Wyżyna Krakowska.
 • 9-11.10.1981. Kalatówki, schronisko PTTK. Tatry Zachodnie
  (opublikowano materiały sympozjalne w czasopiśmie "Gacek", nr 20/41, z. 2, Kraków, 1985).
 • 1-3.10.1982. Szczyrk. Beskid Śląski.
 • 30.09-2.10.1983. Wojcieszów, Góry Kaczawskie.
 • 5-7.10.1984. Żagań. Fortyfikacje koło Międzyrzecza.
 • 11-12.10.1985. Ojców. Wyżyna Krakowska.
 • 17-19.10.1986. Kielce. Góry Świętokrzyskie i Niecka Nidziańska
  (opublikowano materiały sympozjalne w czasopiśmie "Gacek", nr 22/43, Kraków, 1988).
 • 23-25.10.1987. Kalatówki, schronisko PTTK. Tatry Zachodnie.
 • 4-6.11.1988. Lądek Zdrój. Sudety Wschodnie.
 • 4-5.11.1989. Kazimierz Dolny. Małopolski przełom Wisły.
 • 27-28.10.1990. Inowrocław. Niż Polski (Piechcin, Bielawy, Wapienno).
 • 19-20.10.1991. Krzemionki Opatowskie i Sudoł. Północna część Wyżyny Sandomierskiej (okolice Ostrowca Świętokrzyskiego).
 • 17-18.10.1992. Chańcza k. Staszowa. Niecka Nidziańska (okolice Staszowa i Buska Zdroju).
 • 15-17.10.1993. Krościenko n. Dunajcem. Pieniny, część polska i słowacka.
 • 21-23.10.1994. Dukla. Beskid Niski.
 • 20-22.10.1995. Zakopane. Tatry Wysokie, polskie i słowackie
  (opublikowano tom "Materiały Sympozjalne", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, 1995).
 • 18-20.10.1996. Kielce i Bocheniec. Góry Świętokrzyskie
  (opublikowano tom "Materiały Sympozjalne", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, 1996).
 • 17-19.10.1997. Ojców. Wyżyna Krakowska
  (opublikowano tom "Materiały 31. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, 1997).
 • 23-25.10.1998. Kamień Śląski. Wyżyna i Nizina Śląska
  (opublikowano tom "Materiały 32. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, 1998).
 • 22-24.10.1999. Jeziorowice k. Żarnowca. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, część środkowa
  (opublikowano tom "Materiały 33. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, 1999).
 • 20-22.10.2000. Kościelisko. Tatry Zachodnie, polskie i słowackie
  (opublikowano tom "Materiały 34. Sympozjum Speleologicznego" Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2000).
 • 26-28.10.2001. Gródek n. Dunajcem. Pogórze Karpackie, część środkowa
  (opublikowano tom "Materiały 35. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2001).
 • 25-27.10.2002. Pińczów. Niecka Nidziańska
  (opublikowano tom "Materiały 36. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2002).
 • 24-26.10.2003. Wojcieszów. Sudety
  (opublikowano tom "Materiały 37. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2003).
 • 7-10.10.2004. Zakopane. Tatry Zachodnie, Tatry Bielskie, słowacki Spisz
  (opublikowano tom "Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2004).
 • 7-10.10.2005. Starbienino. Pomorze Gdańskie
  (opublikowano tom "Materiały 39. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2005).
 • 20-22.10.2006. Nowiny k. Kielc. Góry Świętokrzyskie
  (opublikowano tom "Materiały 40. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2006).
 • 18-21.10.2007. Kletno. Sudety Wschodnie
  (opublikowano tom "Materiały 41. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2007).
 • 24-26.10.2008. Tarnowskie Góry. Wyżyna Śląska
  (opublikowano tom "Materiały 42. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2008. Sympozjum dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 • 16-18.10.2009. Zamość. Wyżyna Lubelska i Roztocze.
  (opublikowano tom "Materiały 43. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika, Kraków, 2009. Sympozjum dofinansowane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Badań Czwartorzędu PAN).
 • 8-10.10.2010. Wisła. Beskid Śląski.
  (opublikowano tom "Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, Kraków, 2010. Sympozjum dofinansowane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Badań Czwartorzędu PAN).
 • 20-23.10.2011. Ojców. Ojcowski Park Narodowy.
  (opublikowano tom "Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, 2011. Sympozjum dofinansowane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Badań Czwartorzędu PAN).
 • 19-21.10.2012. Góra Świętej Anny.
  (opublikowano tom "Materiały 46. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.  Kopernika, Kraków, 2012. Sympozjum dofinansowane przez: Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Lhoist Polska, Górażdze Heidelberg Cement).
 • 17-20.10.2013. Olsztyn.
  (opublikowano tom "Materiały 47. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.  Kopernika, Kraków, 2013).
 • 16-19.10.2014. Kletno.
  (opublikowano tom "Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.  Kopernika, Kraków, 2014. Sympozjum dofinansowane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 • 22-25.10.2015. Załęcze Wielkie.
  (opublikowano tom "Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.  Kopernika, Kraków, 2015. Sympozjum dofinansowane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Cementownia Warta, Zakłady Usługowe EZT, WKG Raciszyn).
 • 20-23.10.2016. Kielce - Chęciny.
  (opublikowano tom "Materiały 50. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.  Kopernika, Kraków, 2016. Sympozjum dofinansowane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 • 05-08.10.2017. Zakopane.
  (opublikowano tom "Materiały 51. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.  Kopernika, Kraków, 2017. Sympozjum dofinansowano ze środków projakościowych Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) otrzymanych przez Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego).
 • 11-14.10.2018. Toruń.
  (opublikowano tom "Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.  Kopernika, Kraków, 2018. Organizacja 52 Sympozjum Speleologicznego – zadanie finansowane w ramach umowy 794/P-DUN/2018 ze œśrodków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę).
 • 10-13.10.2019. Szczawnica.
  (opublikowano tom "Materiały 53. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.  Kopernika, Kraków, 2019).
 • 15-18.10.2020. Krzyżanowice Dolne.
  (opublikowano tom "Materiały 54. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.  Kopernika, Kraków, 2020, Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa DKN/SP/461526/2020).
 • 14-17.10.2021. Bartkowa.
  (opublikowano tom "Materiały 55. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.  Kopernika, Kraków, 2021)
 • 14-17.10.2022. Podlesice.
  (opublikowano tom "Materiały 56. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.  Kopernika, Kraków, 2022, Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki (umowa DNK/SN/516339/2021).
 • 12-15.10.2023. Lewin Kłodzki.
  (opublikowano tom "Materiały 57. Sympozjum Speleologicznego", Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.  Kopernika, Kraków, 2022, Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki (umowa DNK/SN/551138/2022).
 •  

 

 

 

Partnerzy
© 2021 Copyright: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika