Wydawnictwa

 

Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika wydaje przede wszystkim materiały z organizowanych przez siebie corocznych Sympozjów Speleologicznych. Materiały te zawierają przewodniki sesji terenowych oraz abstrakty wystąpień sympozjalnych. Wydawane są corocznie w podobnej szacie graficznej, w ilości 100-150 egzemplarzy i rozdawane uczestnikom Sympozjów oraz rozsyłane do wielu krajowych bibliotek. Ostatnie wydawnictwa tego typu posiadają numery ISBN.

 

Ponadto Sekcja wydaje lub współuczestniczy w wydawaniu innych publikacji dotyczących badań jaskiń oraz zjawisk i form krasowych.

 

 

 

1. Materiały Sympozjów Speleologicznych

 

 

 

 

 

2. Inne wydawnictwa:

   

  • Wiśniewski W. W. 1996 - Kazimierz Kowalski. Biblografia Speleologiczna za okres 1946-1996. Kraków, ss. 48.
  • Wiśniewski W. W. 1997 - Grotołaz (1950-1957). Pierwsze polskie czasopismo jaskiniowe bibliografia. Kraków, ss. 80.
Partnerzy
© 2021 Copyright: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika