WEBINARIUM
Galeria osobliwości, czyli Jaskinie Niżu Polski
25.01.2023
Zapraszamy do udziału w wykładzie w ramach Webinariów Speleologicznych organizowanych przez naszą Sekcję, które odbędzie się we wtorek 31 stycznia 2023 r. o godzinie 19:00 za pośrednictwem YouTube. Wykład pt. Galeria osobliwości, czyli Jaskinie Niżu Polski” wygłosi dr hab. inż. Jan Urban z Instytutu Ochrony PAN w Krakowie.
UIS
Sprawozdanie UIS z działaności w roku 2022
07.01.2023
Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Międzynarodowej Unii Speleologicznej (UIS) z działalności w roku 2022, kończącym obchody Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu, w których Nasza Sekcja miała przyjemność być jednym z organizatorów licznych wydarzeń.
STYPENDIUM
France HABE PRIZE 2023
28.12.2022
Ruszyła kolejna edycja konkursu France HABE PRIZE 2023 organizowanego przez The Karst and Cave Protection Commission of the International Union of Speleology (UIS) dotyczycącego ochrony krasu i jaskiń. Zachęcamy do zapoznania się z informacją poniżej oraz do odwiedzenia strony internetowej.

France HABE PRIZE 2023
The Karst and Cave Protection Commission of the International Union of Speleology (UIS) is pleased to announce the opening of the PRIX France HABE 2023.
The prize is named in memory and in honor of Dr. France HABE (10/12/1999) from Slovenia (Yugoslavia), Past President of the Protection Department of the UIS (1973 -1997).
The purpose of this prize endowed with 300€ is to promote the protection of karst and caves. Their natural heritage is an increasingly rich source of proven information on the history of our planet and of humanity, allowing us to act in a more thoughtful, effective and sustainable way for the future of our environment.

You will find the complete regulations in French, English and Spanish on the UIS website by following this link:
http://uis-speleo.org/index.php/karst-and-cave-protection-commission/
Feel free to disseminate widely.
Jean-Pierre Bartholeyns
President
WEBINARIUM
Odkrycia polskich speleologów w masywie Hoher Göll (Alpy, Austria)
15.12.2022
Zapraszamy do udziału w wykładzie w ramach Webinariów Speleologicznych organizowanych przez naszą Sekcję, które odbędzie się we wtorek 20 grudnia 2022 r. o godzinie 19:00 za pośrednictwem YouTube. Wykład pt. "Odkrycia polskich speleologów w masywie Hoher Göll (Alpy, Austria)” wygłosi Mateusz Golicz z Rudzkiego Klubu Grotołazów Nocek.
WEBINARIUM
Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej od smoka wawelskiego do powstańców styczniowych
14.11.2022
Zapraszamy do udziału w wykładzie w ramach Webinariów Speleologicznych organizowanych przez naszą Sekcję, które odbędzie się w czwartek 24 listopada 2022 r. o godzinie 19:00 za pośrednictwem YouTube. Wykład pt. Wykład pt. "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej od smoka wawelskiego do powstańców styczniowych” wygłosi dr Michał Wojenka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
ZEBRANIE
Walne Zebranie Zarządu PTP im. Kopernika
14.11.2022
Szanowni Członkowie Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika. Serdecznie zapraszany na Walne Zebranie PTP im. Kopernika, które odbędzie się 26 listopada od godziny 11:00 na Kampusie UJ w Krakowie (ul. Gronostajowa 9).
W trakcie zebrania zostaną omówione bierzące sprawy dot. Towarzystwa oraz wybrany będzie na nową Kadencję Zarząd Towarzysztwa.
Serdecznie zapraszamy,
Zarząd Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika
WEBINARIUM
Sekretne życie jaskiń
21.10.2022
Zapraszamy do udziału w wykładzie w ramach Webinariów Speleologicznych organizowanych przez naszą Sekcję, które odbędzie się w środę 27 października 2022 r. o godzinie 19:00 za pośrednictwem YouTube. Wykład pt. Wykład pt. "Sekretne życie jaskiń” wygłosi dr Joanna Kocot-Zalewska z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
SYMPOZJUM
56. Sympozjum Speleologiczne
14.06.2022
Zapraszamy do udziału w 56. Sympozjum Speleologicznym, które odbędzie się w dniach 13-16.10.2022 r. w Podlesicach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
WEBINARIUM
Jaskinia Lamprechtsofen - polska eksploracja masywu Leoganger Steinberge (Alpy, Austria)
26.06.2022
Zapraszamy do udziału w wykładzie w ramach Webinariów Speleologicznych organizowanych przez naszą Sekcję, które odbędzie się w środę 29 czerwca 2022 r. o godzinie 19:00 za pośrednictwem YouTube. Wykład pt. Wykład pt. "Jaskinia Lamprechtsofen - polska eksploracja masywu Leoganger Steinberge (Alpy, Austria)” wygłoszą Andrzej Ciszewski i Michał Ciszewski z KKTJ.

Jaskinia Lamprechtsofen - polska eksploracja masywu Leoganger Steinberge (Alpy, Austria)
Polska eksploracja w masywie Leoganger Steinberge w Alpach Salzburskich rozpoczęła się w 1973 roku. System Lamprechtsofen był latach 1998 - 2001 najgłębszą jaskinią świata o deniwelacji 1632 m. W 2018 roku po dołączeniu jaskini CL-3, System osiągnął deniwelację 1727 m i długość około 60 km. Aktualnie to najgłębszy trawers jaskiniowy na świecie. Eksploracja masywu trwa cały czas, a po połączeniu jaskini CL-3, głównym celem wypraw Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego jest eksploracja kolejnych wyżej położonych jaskiń. Najciekawszą z nich jest Furkaschacht z otworem na wysokości 2475 m n.p.m., 96 m powyżej najwyższego otworu Systemu Lamprechtsofen. Skomplikowany system odwodnienia masywu powoduje, że można liczyć na dołączenie w przyszłości innych eksplorowanych przez nas jaskiń znajdujących się po drugiej stronie grani opadającej z najwyższego wierzchołka masywu Birnhorn (2634 m).
WEBINARIUM
Jaskinie lodowe - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość...
20.05.2022
Zapraszamy do udziału w wykładzie w ramach Webinariów Speleologicznych organizowanych przez naszą Sekcję, które odbędzie się w środę 25 maja 2022 r. o godzinie 19:00 za pośrednictwem YouTube. Wykład pt. " Jaskinie lodowe - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość...” wygłoszą prof. Witold Szczuciński oraz prof. Grzegorz Rachlewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współczesna zmiana klimatu nie oszczędza skalnych podziemi. Szczególnie wyraźnie widać to po zmianach objętości wypełniających korytarze i komnaty jaskiń mas lodowych. Takie jaskinie z wieloletnimi masami lodu nazywamy jaskiniami lodowymi i znamy je z wielu regionów świata. Znajdują się również w polskiej części Tatr, gdzie największa pod względem objętości lodu jest Jaskinia Lodowa w Ciemniaku. Lód w jaskiniach od dawna intrygował badaczy i speleologów, szczególnie pytania o jego pochodzenie i przyszłość. W ramach prezentacji przedstawimy jaskinie lodowe i ich różne typy. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie: kiedy powstał lód jaskiniowy, czy to pozostałości po epokach lodowcowych? Pokażemy też jak zmienia się jego zasięg w ostatnich dekadach i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o jego przyszłość.
CZŁONKOWIE
Zmarł Janusz Baryła
03.05.2022
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27. kwietnia br. zmarł nasz sekcyjny kolega Janusz Baryła – taternik jaskiniowy, taternik, botanik, speleolog, wszechstronny znawca i miłośnik przyrody, kierownik i uczestnik wielu wypraw o charakterze sportowym i eksploracyjnym, członek honorowy, Klubu Wysokogórskiego Kraków, Polskiego Związku Alpinizmu, Polskiego Towarzystwa Przyrodników
im. Kopernika oraz jeden ze współzałożycieli Sekcji Speleologicznej naszego Towarzystwa.
Pożegnanie Janusza odbędzie się w poniedziałek 9. maja 2022 r. o godz. 13:40 na Cmentarzu Komunalnym w Podgórkach Tynieckich koło Krakowa.
Zarząd Sekcji Speleologicznej
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
DZIAŁALNOŚĆ
Zespół do Spraw Dokumentacji Jaskiniowej
11.03.2022
Zarząd Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika akceptuje utworzenie i działalność Zespołu do Spraw Dokumentacji Jaskiniowej, który powstał w lutym 2022 r. w porozumieniu z Państwowym Instytutem Geologicznym–Państwowym Instytutem Badawczym. Celem prac Zespołu jest nowelizacja „Instrukcji wykonywania dokumentacji jaskiń” oraz bazy danych „Jaskinie Polski” znajdującej się na portalu internetowym PIG-PIB.
W skład zespołu wchodzą następujące osoby:
prof. dr hab. Michał Gradziński; ING UJ – koordynator (baza danych, inwentaryzacja)
michal.gradzinski@uj.edu.pl
dr Jacek Szczygieł; INoZ UŚ – koordynator (geologia, geomorfologia, kartografia)
jacek.szczygiel@us.edu.pl
dr inż. Michał Ciszewski; KKTJ (kartografia, bazy danych)
prof. dr hab. Elżbieta Dumnicka; IOP PAN (biologia, bezkręgowce)
mgr Filip Filar; TPN (kartografia, inwentaryzacja)
Wojciech Gubała; Stowarzyszenie Dziewięćsił (hiropterologia, inwentaryzacja)
mgr inż. Mateusz Golicz; KG Nocek (kartografia, bazy danych)
mgr Rafał Kardaś SW (kartografia, inwentaryzacja)
mgr Ewa Machalska; PIG-PIB (baza danych, przedstawiciel PIG-PIB)
mgr inż. Krzysztof Najdek WKTJ (kartografia, geodezja)
dr Jakub Nowak; KKTJ (hiropterologia, inwentaryzacja)
mgr inż. Paulina Piechowiak; WKTJ (kartografia)
dr Adam Polonius PTPNoZ (inwentaryzacja, baza danych)
prof. UWr dr hab. Krzysztof Stefaniak; ZP UWr (paleontologia)
dr hab. inż. Jan Urban; IOP PAN (geologia, ochrona środowiska, jaskinie niekrasowe)
dr Michał Wojenka; IA UJ (archeologia)

Zespół będzie działał w porozumieniu ze środowiskiem speleologów/grotołazów, konsultując z nim wyniki swoich prac lub zapraszając do swego grona osoby specjalizujące się w określonych zagadnieniach. Stąd też możliwy jest udział innych osób w jego pracach. Wyrażamy nadzieję, że opracowany przez Zespół projekt „Instrukcji dokumentacji oraz inwentaryzacji jaskiń”, jak również projekt rekonstrukcji bazy danych „Jaskinie Polski”, zaakceptowane przez polskie środowisko jaskiniowe, przyczynią się do usprawnienia działalności eksploracyjnej oraz dokumentacyjnej w naszych jaskiniach.
WEBINARIUM
Jaskinie Polskich Karpat Zewnętrznych
16.02.2022
Zapraszamy do udziału w noworocznym wykładzie w ramach Webinariów Speleologicznych organizowanych przez naszą Sekcję, które odbędzie się w środę 22 lutego o godzinie 19:00 za pośrednictwem YouTube. Wykład pt. "Jaskinie Polskich Karpat Zewnętrznych" wygłoszą Włodzimierz Margielewski i Jan Urban (IOP PAN).
WEBINARIUM
Jaskinie i kras Tatr
10.12.2021
Zapraszamy do udziału w przedświątecznym wykładzie w ramach Webinariów Speleologicznych organizowanych przez naszą Sekcję, które odbędzie się w środę 22 grudnia o godzinie 19:00 za pośrednictwem YouTube. Wykład pt. "Jaskinie kras Tatr" wygłosi Jacek Szczygieł (Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski).
WEBINARIUM
Jaskinie i formy krasowe regionu świętokrzyskiego
20 listopad 2021
Zapraszamy do udziału w drugim po wakacyjnej przewie wykładzie w ramach Webinariów Speleologicznych organizowanych przez naszą Sekcję, które odbędzie się w najbliższą środę 24 listopada o godzinie 19:00 za pośrednictwem YouTube.Wykład pt. "Jaskinie i formy krasowe regionu świętokrzyskiego" wygłoszą Jan Urban (Instytut Ochrony Przyrody PAN) oraz Andrzej Kasza (Speleoklub Świętokrzyski).
WEBINARIUM
Kras i jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej
24 październik 2021
Zapraszamy do udziału w pierwszym po wakacyjnej przewie wykładzie w ramach Webinariów Speleologicznych organizowanych przez naszą Sekcję, które odbędzie się w najbliższą środę 27 października o godzinie 19:00 za pośrednictwem YouTube. Wykład pt. "Kras i jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej" wygłosi nasz sekcyjny kolega dr Andrzej Tyc z Uniwersytetu Śląskiego.
SYMPOZJUM
55. Sympozjum Speleologiczne
2 lipiec 2021
Zapraszamy do udziału w 55. Sympozjum Speleologicznym, które odbędzie się w dniach 14-17.10.2021 r. w Bartkowej-Posadowej nad Jeziorem Rożnowskim.
UROCZYSTOŚĆ
Uroczystość poświęcona obchodom Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu (IYCK)
10 września 2021
Informujemy, że 13 września b.r., w godzinach 10:00-13:00 (czasu środkowoeuropejskiego), w paryskiej siedzibie UNESCO odbędzie się uroczystość poświęcona obchodom Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu (IYCK). Uczestnictwo w tej uroczystości będzie możliwe poprzez YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCzSiErLj5x6viNbvAdehDvA Będzie również możliwość późniejszego odtworzenia nagrania z tej imprezy. Zapraszamy do takiego w niej uczestnictwa.

Jednocześnie przypominamy, że w ramach obchodów tego roku w Polsce prowadzony jest cykl comiesięcznych webinariów, który - po przerwie wakacyjnej - wznowiony zostanie prawdopodobnie w ostatnią środę września. Drugim elementem jesiennych obchodów tego Roku powinny być Dni Wycieczek Speleologicznych (Speleo-Days), w ramach których specjaliści (speleolodzy, geolodzy, geomorfolodzy, biolodzy, hydrogeolodzy) pokazywać mają nieprofesjonalistom (turystom, miejscowym mieszkańcom, osobom odpowiedzialnym za ochronę przyrody) tereny krasowe lub jaskinie (ale tylko te bezpiecznie dostępne), zwracając uwagę na ich znaczenie przyrodnicze i potrzebę ochrony. Zachęcamy do organizacji takich wycieczek i prosimy o ich zgłaszanie na naszej stronie (w zakładce IYCK 2021), skąd te inicjatywy - po ich przeprowadzeniu - będą zgłaszane na światową stronę IYCK. Na stronie Sekcji można znaleźć więcej informacji o obchodach Roku.
AUDYCJA RADIOWA
Tajemnice jaskiń
4 lipca 2021
W dniu 03.07.2021 Polskie Radio Katowice rozpoczęło cykl audycji pt. „Tajemnice Jaskiń”. Będą to krótkie, 5 minutowe audycje, mające charakter popularyzatorski ukazujące ciekawostki i ludzi związanych z jaskiniami. Będą się ukazywać w każdą sobotę lipca i sierpnia 2021 roku o godzinie 17.30. Ponieważ Radio Katowice jest rozgłośnią regionalną audycje będą dotyczyć jaskiń Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Zainteresowani mogą jej słuchać na żywo w odbiorniku radiowym lub w internecie, na stronie Polskiego Radia Katowice, a ci którzy nie zdążą lub nie będą mieli czasu, będą mogli jej posłuchać w podcastach, które będą się systematycznie ukazywać na stronie radia.
Twórcą programu jest „nasz człowiek” w Radiu Katowice czyli pani redaktor Beata Tomanek która sama aktywnie chodzi po jaskiniach i jest autorką wielu audycji jaskiniowych i podróżniczych. Na facebooku autorki https://pl-pl.facebook.com/beata.tomanek.52 można będzie obejrzeć zdjęcia powstałe w trakcie nagrywania programów. Audycja jak najbardziej wpisuje się w tematykę Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu (takie było założenie autorki), dlatego informacja o niej pojawia się na stronie Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika.
I na koniec informacja ze „źródeł dobrze poinformowanych” - oprócz cyklicznej audycji o której mowa powyżej, będą się ukazywać również dłuższe programy niecykliczne dotyczące jaskiń Wyżyny Śląsko-Krakowskiej o których będziemy informować w późniejszym terminie.
WEBINARIUM
Obchody 2021 IYKC w Unesco
1 lipiec 2021
Poniżej przesyłamy wiadomość od Prezydenta Unii Speleologicznej dot. obchodów Roku Jaskiń i Krasu w kwaterze głównej UNESCO

Dear Partners in the International Year of Caves and Karst,

Thank you again for joining and support the International Year.

UNESCO has invited the UIS to celebrate the International Year of Caves and Karst at UNESCO Headquarters! Caves have never held such a high international position until now! The celebration will be at UNESCO in Paris on 14 September 2021. Because of the pandemic, there will be severe restrictions on the number of people who can attend. We do not know how many at this time, only that we need to include as many UNESCO ambassadors as possible so they can return to their governments and teach what they have learned about caves and karst. We know there will be virtual attendance at the meeting, but we do not yet know if it will be just for ambassadors or for everyone. We hope everyone.

We are now working on the many details for the celebration with UNESCO and I do not have more information at this time. I will send more news as it becomes available. For now, you can share this news with your local to national governments and other organizations to show the importance of caves and karst. By showing that UNESCO supports us, it proves your work with caves and karst is important. This news will help you find new partners and support. You can talk to your governments’ UNESCO offices and encourage them to be at celebration. Let them know you expect to hear back from them and for them to tell you how they will improve cave and karst research and protection in your countries.

George Veni, PhD
Executive Director, National Cave and Karst Research Institute (NCKRI)
And President, International Union of Speleology (UIS)
WEBINARIUM
Klimat zapisany w naciekach jaskiniowych
17 czerwiec 2021
Zapraszamy do udziału w ostatnim przed wakacjami speleo-webinariów podczas którego wykład pt. „Klimat zapisany w naciekach jaskiniowych” wygłosi nasz sekcyjny kolega dr Jacek Pawlak z Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie. Wykład odbędzie się jak dotychczas w ostatnią środę czerwca.
o Sekcji
Działamy od 1964 roku! poznaj naszą historię!
Sympozja

Dofinansowano z programu Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Edukacji (umowa DKN/SN/516339/2021)

2021 IYCK
2021 IYCK Ulotka
kliknij na zdjęcie aby pobrać
2021 IYCK Przewodnik
kliknij na zdjęcie aby pobrać
Kontakt
Sekretarz Sekcji
dr Wojciech Wróblewski
Adres
Instytut Nauk Geologicznych
Uniwersytet Jagielloński
Gronostajowa 3A
30-063 Kraków
email
Partnerzy
© 2021 Copyright: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika